СООПШТЕНИЕ

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ !!!  16.04.2020

 СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ПАНДЕМИЈАТА НА ВИРУСОТ COVID-19